Coaching och mentorskap

Coaching och Ledarskap

 

Vi erbjuder coaching till dig som vill ha hjälp med problemlösning och stöd i förändringsarbete. Oavsett om det gäller i ditt arbete eller ditt privatliv.

Med utgångspunkt från de problemställningar du formulerar använder vi samtal och frågor för att formulera visioner och identifiera planer för att nå framåt. Fokus ligger på att stötta dig i att nå dina mål och att förstå hur du kan agera kraftfullt utifrån dina inre resurser.

Vi erbjuder coaching per timme, abonnemang eller som paket.

Våra erfarna coacher är utbildade och certifierade enligt International Coach Federations (ICF) regler, antingen på PCC- eller ACC-nivå, och har hundratals coachingtimmar bakom sig.

 

Vi erbjuder:

- Karriärcoaching

- Privat coaching

- Mentorskap

 

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm