- Intervju

Intervju

 

Magkänslan får inte vara det som styr vårt urval. En strukturerad intervju, med ett coachande förhållningssätt och med kravprofilen som riktmärke, är det som ger oss ett antal kandidater att arbeta vidare med. Nästa steg i urvalsprocessen är personbedömning med test, som ytterligare skall bekräfta kandidatens lämplighet. Endast de som enligt testresultaten har vad som krävs för tjänsten går vidare till nästa intervju.

Vid intervjutillfället lägger vi fokus på att skapa en atmosfär där kandidaten känner sig trygg och avslappnad. Allt för att intervjun skall blir en innehållsrik och trevlig sittning, där kandidaten ofta lämnar mötet med nya insikter. Dels om företaget som söker ny medarbetare och dels också om sig själv. Samtidigt klargör intervjun, där vi fördjupar oss i svaren och för breda diskussioner, eventuella frågor, tvivel och misstankar som vår konsult kan ha rörande kandidaten.

 

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm