- Kompetens och kravprofil

Kompetens- och kravprofiler

 

Vi presenterar bara kandidater som passar din organisation, roll och arbetsuppgifter. Det kan vi göra tack vare ett gediget förarbete, där vi har tagit oss tid att lära känna era behov och förutsättningar. Vi tittar på era övergripande mål och utmaningar samt intervjuar nyckelpersoner inom organisationen för att förstå er kultur och era värderingar. Förarbetet resulterar i en kompetens- och kravprofil, där vi konkretiserar vilka egenskaper och erfarenheter som behövs för att lyckas med ansvarsrollen och arbetsuppgifterna. Profilen ligger sedan till grund för allt kommande arbete och blir den röda tråd som resulterar i en rekrytering där både kandidat och organisation hittar rätt.

 

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm