Utveckling och ledarskap

Utveckling och ledarskap

 

Talent Management

Detta är ett samlingsbegrepp för ett antal processer i syfte att maximera medarbetare och chefers prestationer:

 

-Talent Review

Vi genomför granskningar där chefer, i samråd med HR, bedömer och graderar medarbetare efter individens prestation och potential.

 

-360-analys

Inom ramen för denna analys bedömer och betygsätter medarbetare sin närmaste chef. Syftet med denna analys är att belysa hur olika chefer uppfattas av sin personal och hitta utvecklingsområden för chefen att arbeta vidare med för att utvecklas.

 

-Successionsplanering

Här koncentrerar vi oss på att finna logiska ersättare till olika nyckel- och chefspositioner inom företaget.

 

-Engagemang

Med hjälp av mätningar i enkätform kartläggs engagemanget hos de anställda.

 

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm