- Mentorskap

Mentorskap

 

För dig som är chef på strategisk organisationsnivå och behöver vägledning och råd hur en verksamhet ska struktureras, hur förändringsprocesser ska förankras och hur andra chefer kan ledas.

Våra utbildade mentorer har själva både lång och bred erfarenhet av ledarskap och förstår dina utmaningar och behov. Det gör att du kan luta dig mot både beprövade strategier och erfarenhetsbaserade råd från någon som har varit i din situation.

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm