- Personbedömning och second opinion

Personbedömning/second opinion

 

Ska du rekrytera en ledare, chef eller specialist och tror att du har hittat rätt kandidat?

Vi säkerställer att du har gjort en korrekt bedömning av kandidaten och dennes meriter.

 

En second opinion kan göras mer eller mindre omfattande, där vi utför allt från analys av ert företag, granskning av kravprofil och meritutvärdering till intervju, referenstagning och arbetspsykologiska test.

 

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm