Rekrytering

Rekrytering

 

Framgångsrika organisationer har en sak gemensamt; ledare med rätt blandning av kunnande, engagemang och resultatfokus. Vi hjälper dig rekrytera både chefer, ledare och specialister som får din organisation att bli än mer framgångsrika.

 

Genom att identifiera förutsättningar, kompetenser och beteenden som är avgörande för att lyckas inom din organisation kopplar vi rekryterings- och urvalsprocessen till din övergripande verksamhetsstrategi. Detta kompletterar vi med att använda de test som bäst förutsäger framgång och prestation och använder dem som del i beslutsunderlag. Det ger dig medarbetare som med statistisk säkerhet gör din organisation bättre, trivsammare och mer lönsam.

 

Vi har flera metoder och system för att hitta den individ som kommer att passa bäst hos dig:

 

- Kompetens-/kravprofiler

- Search

- Test

- Intervju

- Referenstagning

- Personbedömning/ second opinion

 

Vi arbetar inom samtliga branscher i både den privata och offentliga sektorn och har lång erfarenhet av rekrytering av högre befattningar och specialistroller.

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm