- Test

Test

 

Vi samarbetar med Assessio, som är Nordens ledande leverantör av arbetspsykologiska test. Assessio är både distributör av världens mest kända test samt utvecklare av egna verktyg och är ett av få företag i branschen som har en egen nordisk forskningsavdelning. Tillsammans med dem kan vi erbjuda:

 

-PJP (Predicting Job Performance)

-MAP

-Matrigma

-MINT

-BASIQ

-Ravens Matriser

 

Testen är utvecklade i enlighet med riktlinjerna från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) och granskas löpande för att säkerställa validitet och relevans, det vill säga testets kvalitet. En majoritet av verktygen är godkända av Den Norske Veritas, DNV.

 

Vi är även certifierade i SHL´s olika assessmentverktyg och kan som standard erbjuda:

SHL´s OPQ, (Occupational Personality Questionnaire)

SHL´s MQ, (Motivation Questionaire)

NMG (numerisk förmåga)

VMG (verbal förmåga)

 

 

Rekrytera AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm | Telefon Vxl 08-684 49605 | Info@Rekrytera.se | Styrelsens säte; Stockholm